Ozdravný pobyt a škola v přírodě pro žáky prvního stupně, projekt Státního fondu životního prostředí ČR. A je to tady! Jako jedné z mála škol v našem okrese se nám podařilo vyhrát projekt v programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Cílovou skupinou žáků je celý první stupeň.

Státní fond životního prostředí ČR uhradí 90% nákladů (3.000,- Kč na každého žáka), spoluúčast školy – příspěvek rodičů je 10%, což představuje 300,- Kč na žáka. Projekt je součást výuky. V dubnu nás tedy čeká 12 denní ozdravný pobyt v nádherné, chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Program je zaměřen na environmentální výchovu, žáci budou poznávat přírodu, získají spoustu nových vědomostí, znalostí a dovedností! Lokalita CHKO byla podmínkou, termín do konce dubna také. V současných dnech probíhají konečné postupy v rámci povinného výběrového řízení. Termín odjezdu 8. 4. 2013 a termín návratu 19. 4. 2013 by měl být již konečný. Informativní schůzky proběhnou v březnu, konkrétní termín schůzek a bližší informace předáme žákům do ŽK


 


 

 

  

  

  

TOPlist