Zborovský závod branné zdatnosti v Sudicích

Zborovský závod branné zdatnosti pro naši školu zorganizovala Československá obec legionářská, Jednota Ostrava 1, pod vedením pana kapitána Jana Šimčíka. Jak to celé probíhalo? Jaké byly ohlasy žáků? To nám prozradili někteří žáci 8. třídy…

OTEVŘÍT FOTOGALERII

 

 

Dne 26. května 2017 byl na naší škole branný den, který jsme si všichni užili. Žáci 

byli rozděleni do skupin po pěti a chodili po různě navržených stanovištích, která je moc bavila. Žáci si mohli vyzkoušet, kolik váží mina, základy první pomoci, střelbu
ze vzduchovky a mnoho dalšího. Žáci si také mohli prohlédnout vojenský padák a zbraně.

Sebastian Csölle, 8. třída

_____

V pátek 26. 5. 2017 proběhl v naší škole branný den. Soutěžící skupiny byly tvořeny žáky
1. až 8. třídy. Stanoviště byla rozmístěna různě po Sudicích a vedoucí stanovišť byli žáci
9. třídy nebo vojáci, kteří do Sudic přijeli. Stanoviště byla z různých odvětví – střelba
ze vzduchovky nebo zdravověda. Na konci akce nám ještě vojáci ukázali jejich zbraně
a sebeobranu. Naštěstí nám vyšlo hezké počasí, tak jsme si to všichni užili.

Gabriela Wagnerová, 8. třída

_____


V pátek 26. 5. 2017 se v Sudicích uskutečnil branný den. Byl to velmi povedený den. Ráno jsme se rozdělili do skupin. Skupiny byly všechny vyrovnané a vyhrát mohl kdokoli. Potom jsme šli na hřiště a právě tam byl start. Některá stanoviště byla pro menší žáky fyzicky náročná. Pro starší žáky ale bylo povinností všechna stanoviště zvládnout. Na stanovištích
na nás čekalo například přenášení min, střelba, hod granátem. Pro všechny to bylo celé určitě moc poučné, hlavně v tom, aby si zlepšili fyzickou kondici. Chtěl bych také poděkovat vedení školy, že nám zařídili takový den a ještě bych chtěl poděkovat vojákům, kteří to
celé zorganizovali. Počasí nám vyšlo. Chtělo by to více takových dnů, aby se všichni
alespoň trochu zlepšili po fyzické stránce a neseděli pořád doma u počítačů.

Vojtěch Kryštof, 8. třída

_____


V pátek 26. 5. 2017 se v naší škole uskutečnil branný závod. Žáci z 1. až 8. třídy
byli rozděleni do 22 tymů. V jednom týmu bylo pět dětí, které si mohly vyzkoušet alespoň minimum z toho, co umí každý voják. Stanoviště byla uzpůsobena věku všech dětí.
Každý vynikal v něčem jiném. Někdo ve střelbě, někdo v práci s buzolou,
zdravovědě nebo v závěrečné zátěžové dráze. Celkem bylo sedm stanovišť, na kterých
byli učitelé, vojáci nebo žáci 9. třídy. Na závěr bylo vyhodnocení celého dne a vyhlášení výsledků. Myslím si, že to pro nás byla zajímavá zkušenost a všichni byli spokojení.

Silvie Hluchníková, 8. třída

_____

V pátek 26. 5. 2017 se u nás ve škole uskutečnil branný den. Organizovali to vojáci. Byli jsme rozděleni do týmů po pěti žácích. Chodili jsme po stanovištích, vyzkoušeli jsme si plno zajímavých atrakcí. Poslední sedmé stanoviště bylo soutěžení na dráze. Podlézali jsme, přelézali, skákali a běhali. Družstev bylo 22. Dvě družstva (třetí a dvacáté první) měla shodný počet bodů a souboj o druhé místo. Vítěze měl určit skok přes švihadlo. Na prvním místě bylo čtrnácté družstvo, které dostalo putovní pohár. Všichni, co se zúčastnili, dostali diplom a sladkou odměnu. Den jsme si užili.

Dominika Černá, 8. třída


_____

Dne 26. 5. 2017 se na naší škole konal 2. ročník branného závodu. Přišli jsme do školy
a byli jsme rozděleni do týmů po pěti lidech. Po rozdělení do týmů jsme se všichni přesunuli na hřiště, kde jsme si mohli zahrát různé míčové hry nebo jen tak posvačit a připravit se
na start. Týmy startovaly dle pořadí. Prvním stanovištěm byl hod granátem na určité místo. Pak jsme se přesunuli na druhé stanoviště, kterým byla střelba ze vzduchovky. Tato dvě stanoviště byla podle mě nejlepší. Třetí stanoviště bylo o běhu se závažím a čtvrté o týmové spolupráci. Poté následovalo páté stanoviště, ve kterém jsme se naučili, kde jsou světové strany podle buzoly. Na šestém stanovišti jsme přenášeli miny. Branný závod pak dovršil okruh kolem školy, ve kterém jsme se museli plazit, přenášet bedny a udržet rovnováhu,
což nebylo zrovna lehké. Když doběhly všechny týmy do cíle, tak jsme si mohli vyzkoušet všechno možné, co si pro nás vojáci připravili. Závěrem proběhlo vyhodnocení
a předání putovního poháru. Kdo vydržel až do úplného konce, mohl vidět základy sebeobrany. Tento den se mi moc líbil a chtělo by to příští rok zase zopakovat.

Tomáš Boček, 8. třída

 

_____

Dne 26. 5. 2017 proběhl u nás na škole branný den. Ráno, když jsme došli do školy, jsme byli rozděleni do družstev po pěti. Jednotlivá družstva chodila po stanovištích. Stanoviště byla zábavná. Byla tam stanoviště jako hod granátem, střelba ze vzduchovky, nošení min a mnoho dalších. Po ukončení závodu byli oceněni vítězové, ale i ti co nevyhráli, něco získali. Získali totiž nové zážitky, na které si budeme všichni dlouho pamatovat. Už se těším na další rok!

Jiří Kretek, 8. třída

_____

V pátek 26. 5. 2017 jsme měli v Sudicích branný den. Přijela k námČeskoslovenská obec legionářská - Ostrava 1. Rozdělili nás do družstev po pěti. Naše družstvo mělo startovní číslo 3. Družstev bylo hodně, přesně 22. Různě po Sudicích pro nás bylo připraveno 7 stanovišť. Nejvíce se mi líbilo stanoviště zdravověda a topografie. Poté, co jsme splnili všechna stanoviště, jsme měli pauzu a čekali jsme, až závod dokončí všechna družstva. Poté, co přišla všechna družstva, jsme nastoupili a čekali na vyhlášení. Byl tady ale problém. Dvě skupiny měly stejný počet bodů – mé družstvo a skupina s číslem 21. Měli jsme rozstřel, kterým bylo skákání přes švihadlo. Pavla měla o skok víc, takže jsme se umístili na 3. místě. Dostali jsme ceny a potom jsme se mohli podívat na znehodnocené zbraně – CZ 75, AT 4, VZ 58, UK 59.

Petr Stříbný, 8. třída

_____

Dne 26. května 2017 se v naší škole uskutečnil branný závod fyzické zdatnosti.
Nejprve se žáci rozdělili do skupin po pěti. Následoval nástup a zahájení této akce. Nejstarší ze skupinek (většinou žáci 8. třídy) dostali při nástupu papír, na kterém byl napsán počet stanovišť. Po nástupu jsme šli na fotbalové hřiště, kde si žáci mohli před startem hrát s míči. Družstev bylo 22 a startovalo se podle čísel. Vybíhalo se z fotbalového hřiště na terasu školy, na které se nacházelo první stanoviště (hod granátem). Poté jsme vyběhli přes školu směrem k pískovně, kde byla střelba ze vzduchovky. Další dvě stanoviště byla v ulici Na Angru.
První byla guma, druhé byly lyže. Další stanoviště bylo u hájenky. Tam byla nosítka
a zdravověda. Na dalším stanovišti jsme nosili miny. Když jsme doběhli ke škole, čekalo
na nás poslední stanoviště, na kterém byla překážková dráha. Na začátku se dělalo 20 dřepů, 10 sklapovaček a potom jsme museli přeskakovat a podlézat překážky. Poté se podlézala síť
a přenášeli jsme bedny s pískem. Když jsme přenesli 3 bedny, tak jsme šli ke kuželu, zatočili jsme se a museli jsme projít rovně uličkou. Po dokončení všech stanovišť si děti mohly vyzkoušet maskovací obleky, prohlédnout zbraně a kdo chtěl, si mohl nechat pomalovat obličej. Následoval závěrečný nástup. Dvě družstva měla stejný počet bodů, a tak ještě musel přijít na řadu dodatečný rozstřel, který měl rozhodnout o tom, kdo skončí na druhém a třetím
místě. Vedoucí těchto družstev museli co nejdelší dobu skákat přes švihadlo.

Denisa Današová, 8. třída


 


 

 

  

  

  

TOPlist