Zápis do 1. třídy zdárně proběhl

Dne 4. dubna 2017 proběhl na naší škole zápis budoucích prvňáčků. Doufáme, že si zápis do 1. třídy, jeden z důležitých životních krůčků, užily nejen děti, ale také jejich rodiče. Většina předškolních dětí školu už znala, protože ji před blížícím se zápisem navštívila. Samotný zápis probíhal v 1. třídě, kde děti ukázaly, co všechno umí a dovedou. Zatímco rodiče sepisovali potřebné administrativní údaje, děti plnily několik úkolů, a tím dokazovaly svou připravenost a zralost ke školní práci. Po splnění všech úkolů si mohly odnést hezký dáreček a pamětní list jako upomínku na tento významný den.  Pro školní rok 2017/2018 jsme zapsali 13 dětí ze Sudic, Rohova a Třebomi. Děkujeme všem rodičům, kteří si pro vzdělávání svého dítěte vybrali naši školu  a těšíme se na setkání v září 2017.


 


 

 

  

  

  

TOPlist