ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY

Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica vyhlašují k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2016 již 7. ročník mezinárodního projektu Záložka do knihy spojuje školy, jenž je určen základním školám a osmiletým gymnáziím a jehož letošním tématem je Čtu, čteš, čteme.

Škola se zapojila do česko-slovenského projektu již podruhé. Tentokráte nám byla přidělená Základní škola z Levice s vyučovacím jazykem maďarským, která má přibližně stejný počet žáků jako ZŠ Sudice.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem našim žákům, kteří s nadšením záložky vyrobili i vyučujícím: Kateřině Hrubé, Petře Poštulkové, Veronice Chovancové, Lence Sniegoňové, Haně Novákové a Jaroslavě Ratajové. Záložky se nám moc povedly a věřím, že děti potěšily i záložky ze Slovenska.

ZÁLOŽKY 

ZÁLOŽKY ZE SLOVENSKA

 


 


 

 

  

  

  

TOPlist