V září ještě každý září aneb…Nový školní rok 2017/2018 byl v Sudicích zahájen

Začátek září se opět hlásí a s ním se budou hlásit stejně usilovně i naši žáci v lavicích. Ano, milí žáci, prázdninám definitivně odzvonilo. Doufáme, že jste prožili pěkné léto plné nezapomenutelných zážitků a že jste všichni načerpali velké množství sil k úspěšnému zvládnutí nového školního roku 2017/2018.

V pondělí 4. září 2017 naše škola přivítala své oblíbené žáky. Dle naší tradice se žáci všech tříd setkali se všemi vyučujícími krátce po osmé hodině v naší tělocvičně. V úvodu zazněla státní hymna a poté již všechny vřele přivítala paní ředitelka. Naši malí prvňáčci, kterých je letos 8, dostali od žáků 9. třídy kytičku pro štěstí a prožili svůj první školní den. Všechny přítomné také pozdravili a všem žákům i učitelům hodně štěstí a úspěchů popřáli starostové obcí Sudice, Rohova a Třebomi. Poté se už žáci pod vedením třídních učitelů rozešli do svých tříd, aby zjistili, co nového je ve třídách čeká.

Přejeme všem žákům, pedagogům, zaměstnancům školy, ale také rodičům - hodně štěstí a úspěchů v životě pracovním i osobním, ať je tento školní rok pro všechny rokem šťastným a úspěšným.

Mgr. Michal Kunický

OTEVŘÍT FOTOGALERII


 


 

 

  

  

  

TOPlist