Počínaje 1.pololetím letošního školního roku se dle nařízení Ministerstva školství na vysvědčení už neuvádí pochvaly třídního učitele ani hodnocení práce v zájmových kroužcích. Ačkoliv nechápeme důvody, které k tomuto kroku vedly, jsme nuceni toto nařízení respektovat.

Protože si myslíme, že by toto hodnocení mělo být součástí celkového hodnocení práce žáka za dané pololetí, rozhodli jsme se ho žákům předávat na zvláštním listu, který obdrží spolu s vysvědčením.


 


 

 

  

  

  

TOPlist