Dne 17. září 2014 se 7 žáků 5. ročníku zúčastnilo soutěže Velká cena malých zoologů, která se konala v ostravské zoologické zahradě. Soutěžním tématem byl Život ve tmě – živočichové pod povrchem, živočichové s noční aktivitou a jeskynní druhy v rámci ČR.

Materiály z doporučené literatury týkající se soutěžního tématu jsme s žáky probrali v hodinách přírodopisu a spoustu informací si žáci nastudovali sami.

Po příjezdu do zoologické zahrady jsme se přesunuli na start vědomostní soutěže, během které žáci běželi k jednotlivým stanovištím, kde plnili konkrétní úkoly. Úspěch v soutěži závisel kromě správných odpovědí na otázky také na čase, za který byli žáci schopni danou trasu zvládnout. Podmínkou bylo ohleduplné chování ke zvířatům (žáci se na trase museli chovat tiše) a k vytyčené trase soutěže (nesměli ničit vyznačení trasy ani jinak podvádět).

Umístění: 36. místo ze zúčastněných 77 družstev.

Gratulujeme a děkujeme za dobrou reprezentaci naší školy.

Ing. Hana Nováková


 


 

 

  

  

  

TOPlist