„ŠKOLNÍ DRUŽINA HLEDÁ TALENT 2018/2019“

Jednou za měsíc si ukážeme jeden talent, který nám představí určitý tým. Oblasti talentu se budou týkat hudebního, tanečního, sportovního, výtvarného a uměleckého směru. Tým nás s daným talentovým směrem seznámí, popíše a ukáže nám, co umí, v čem vyniká, co všechno potřebuje k danému sportu, hudbě, tanci, výtvarnému umění a popřípadě nás sportu, hudbě, tanci, kresbě naučí. :)

 

LISTOPADOVÝ PROJEKT – TÝM II.

TANEC

Naše skupina taktéž ráda tančí a zpívá, a proto jsme si ve školní družině 6. 12. všichni zatančili. Tanec byl na písničku New Rules od Dua Lipa.

Náš tým se skládá z následujících členů – Andrea Vávrová, Lucie Današová, Gabriela Slaninová, Lillian van der Laan, Ema Latková. Lucie Današová byla omluvena ze zdravotních důvodů a zastoupila ji Michaela Švanová z prvního týmu. Moc jí děkujeme.

Děvčata připravovala projekt pouze tři dny, navíc se neuměla dohodnout na písničce.
Po představení přišel čas na zábavu, kdy se některé děti učily náš tanec.

V porotě opět zasedla paní uklízečka Edita Baránková, paní učitelka Mgr. Kateřina Hrubá
a naše kamarádka z deváté třídy Karolína Šromová. Body jsou sečteny, ale výsledky neznáme. :)

Gabriela Slaninová, Lucie Današová, žákyně 5. třídy

Ester Medková, DiS.

 


 


 

 

  

  

  

TOPlist