Sportovní a výchovný kurz 2016 v Sudicích

Od 11. do 15. července 2016 probíhal v prostorách Základní školy a Mateřské školy v Sudicích již tradiční sportovně výchovný kurz. Táboru se letos zúčastnilo rekordních 21 dětí, které byly rozděleny do čtyř věkových kategorií. Hned na úvod musím všechny děti obrovsky pochválit, protože celý týden proběhl v klidu a především – děti vše s přehledem, chutí a nadšením zvládly.  Hlavní náplní našeho prázdninového kurzu byly tenisové tréninky, výuka anglického jazyka a kondiční příprava. Nechyběla ovšem ani řada doplňkových aktivit, pohybových a sportovních her. Závěr tábora pak patřil nejrůznějším soutěžím a tenisovému turnaji. Prázdninový kurz se nám po všech stránkách vydařil, děti udělaly za týden velký kus práce v tenise, kondici a snad také v sobě našly motivaci ke sportování, které je v životě velmi důležité. Děti si také zdokonalily jazykový projev v angličtině. Velké poděkování za skvěle odvedenou práci během celého týdne pak náleží paní učitelce Mgr. Kateřině Hrubé,
paní Petře Faikové a paní učitelce Bc. Barboře Pekárkové. Poděkování patří rovněž
paní ředitelce Mgr. Ivaně Kobzové, která nám zrealizování celého kurzu v prostorách školy umožnila. Za skvělé snídaně, výborné obědy a svačinky také děkujeme vedoucí školní jídelny paní Vladimíře Pekárkové a kuchařkám – paní Anežce Volné a paní Ivaně Drastíkové.
Slova díků zaslouží také pan školník Jiří Zips, který nám vždy, když jsme něco potřebovali, pomohl a vyšel vstříc.

Mgr. Michal Kunický

OTEVŘÍT FOTOGALERII


 


 

 

  

  

  

TOPlist