Soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu

V rámci školního parlamentu padl návrh žáků 5. třídy zorganizovat Soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu. Soutěže se zúčastnilo všech devět tříd naší školy. Každá třída si vylosovala určité téma, podle něhož pak byla třída zdobena. Mezi vylosovanými tématy byla pohádka, ledové království, farma, knihy, státy, youtubeři, Francie, zvířata a sporty. Během celého února měli žáci každé třídy možnost nosit a vyrábět předměty splňující dané téma a zdobit svou třídu. 22. 2. vybrala porota vítěznou třídu. Porotu tvořili čtyři členové – paní ředitelka Mgr. Ivana Kobzová, paní zástupkyně Mgr. Lenka Běláková, paní učitelka Mgr. Jolana Stříbná a pan učitel Mgr. Michal Kunický. Jelikož se všem třídám výzdoba velmi povedla, bylo těžké vybrat vítěze. O první místo se po těžkém rozhodování dělila 7. a 9. třída. 7. třída s tématem Francie a 9. třída s tématem sport. Obě tyto třídy byly odměněny volným dnem pro uskutečnění výchovně-vzdělávací akce. Na třetím místě se umístila 3. třída, jejímž tématem byla farma. Žáci a žákyně 5. třídy děkují všem za účast a především vedení školy za možnost uskutečnit tuto soutěž.

Žáci 5. třídy  


 


 

 

  

  

  

TOPlist