Školka na návštěvě ve škole

Březen je měsíc, kdy se předškoláci ze všech školek připravují na zápis do první třídy. Aby se nebáli, šli jsme se podívat s dětmi do Základní školy. Děti si s nadšením prohlížely prostory školy. Navštívili jsme první třídu, kde prvňáčci s paní uč. Poštulkovou připravili krásný program pro děti. Měli připravené lavice pro předškoláky. Po usednutí do lavice jednotlivě přistupovali před lavici a hledali svoje jméno, které jim bylo připnuto na tričko. Děti z první třídy ukázaly, jak se učí a jaká jsou jejich pravidla. Naše děti si vyzkoušely hledání stejných písmen u tabule, zacvičily si před psaním a také plnily úkoly na pracovním listu i na tabuli. Poznávaly čísla a na prstech je ukazovaly. Na závěr hodiny si zazpívaly písničku o indiánech. Velikým překvapením pro předškoláky byla krásná medaile od prvňáku – dárek, který sami vyrobili. Děti se také podívaly do tělocvičny. V tělocviku si společně s žáky a s p. učitelkou Hrubou všichni zacvičili a zasoutěžili. Děti nadšené odcházely se spousty zážitků na oběd do školky. Děkujeme za krásné dopoledne, strávené ve škole.

Radka Malchárková

OTEVŘÍT FOTOGALERII


 


 

 

  

  

  

TOPlist