Geometrická tělesa aneb škola hrou

Jak nejefektivněji a co nejlépe se naučit a pojmenovat složitá geometrická tělesa, o tom již něco ví 2. třída.

Po dobu jednoho měsíce žáci 2. třídy přinášeli předměty ve tvaru těles. Tělesa hledali v domácnosti ale i mimo ni. Mnohdy soutěžili i širší členové rodiny.

Celkem děti přinesly 553 ks geometrických těles.

Výherci s největším počtem přinesených těles: 

1. místo Terezka Hartmannová 126 ks těles

2. místo Lenka Kubná 105 ks těles

3. místo Vojta Hanták 62 ks těles

A to důležité ! Chcete-li vědět, jaká že tělesa se poznávala, podívejte se na fotografie.

Za 2.třídu třídní učitelka Mgr. Zdeňka Diňová

 


 


 

 

  

  

  

TOPlist