Školní družina v přírodě…

Konec každého školního roku je náročný a vyčerpávající a někdy je již nutností zmírnit tempo,
na chvíli odložit učení a nabrat síly… nejlépe v přírodě. A tak jsme vyrazili se školní družinou
na místní hájenku, abychom zde strávili příjemné čtvrteční odpoledne. Celý projektový „Den v lese“ se náramně povedl, děti vše zvládly bez jediného problému. Nejdříve ve školní družině kreslily přírodu, les a pak vyrazily směrem k hájence, kde plnily přichystané úkoly spojené s přírodou a hrály nejrůznější hry. Mezitím se rozdělal oheň a pravý táborák mohl začít. Děti si opekly chutné špekáčky, které jim po záslužné práci přišly jistě vhod. Čas rychle utíkal, ale i přesto jsme všichni stihli buřtíky sníst, vyfotit se, zapsat zápis z projektu, uklidit po sobě a oheň uhasit. Dětem i vychovatelkám se den v přírodě líbil a akci s opékáním buřtů brzy zopakujeme… a to již hned v červnu. 

Ester Medková, DiS.

OTEVŘÍT FOTOGALERII

 


 


 

 

  

  

  

TOPlist