Celkové vítězství v PROJEKTU „ŠKOLNÍ DRUŽINA HLEDÁ TALENT“

Letošní projekt se týkal talentu. Oblasti talentu byly libovolné, děti si vybraly to, co mají rády a v čem vynikají. Každá skupina si vždy opatřila potřebné věci k tomu, aby mohla co nejlépe předvést svůj talent. Dalším důležitým kritériem celkového hodnocení bylo pak také to, jak daná skupina ostatní děti svým talentem zaujme a jak je vtáhne do své činnosti. Za celý školní rok jsme měli možnost spatřit mnoho talentů v různých odvětvích – tanečním, sportovním se zaměřením na tenis nebo divadelním. Vystoupení všech týmů byla pečlivě připravená a velmi originální, a proto se z celkového vítězství radovaly dva týmy.

  1. místo – tým 1 – Eliška Vaníčková + tým 4 – Vojtěch Chovanec
  2. místo – tým 3 - Martin Komárek
  3. místo – tým 2 - Andrea Vávrová

Všem dětem děkujeme za perfektní připravenost a výhercům gratulujeme! :)

Ester Medková, DiS.


 


 

 

  

  

  

TOPlist