Sběr papíru v letošním školním roce. 

V letošním školním roce opět proběhl na naší škole sběr starého papíru a to v měsíci listopadu a květnu.  Je velmi pozitivní, že se sběru zúčastnily všechny třídy včetně mateřské školy. V listopadovém sběru jsme celkově navážili hezkých 3 651 kg (z toho 267 kg v MŠ).  Největšími nositeli byli žáci 2. třídy s 828 kilogramy.  2. místo obsadila 9. třída a na 3. místě skončila 1. třída. Hlavní výhrou byla exkurze do oblasti Dolních Vítkovic, kterou již 2. třída se svou třídní učitelkou Mgr. Kateřinou Hrubou podnikla.  V měsíci květnu se dětem podařilo nasbírat 1 759 kg (z toho 112,5 kg v MŠ).  Přestože váha květnového sběru je menší, za zmínku stojí, že Adélka Komárková z druhé třídy se může pyšnit 661 kilogramy. 2. třída opět zvítězila v tomto sběru, 2. místo patří  4. třídě a na  3. místě skončila 3. třída. Třídy i jednotlivci, kteří přinesli nejvíce papíru, budou opět odměněni. Podle počtu nasbíraných kilogramů získala každá třída finance a bylo či bude s nimi naloženo k největší spokojenosti všech našich žáků. Děkujeme také všem rodičům, kteří podpořili tyto akce a pomáhali svým dětem se sběrem.

Věřím v úspěšnost tohoto projektu rovněž v příštím školním roce, vždyť recyklací nejen prospíváme naší planetě, ale také děti mají radost, když jsou úspěšní ve sběru a navíc je tímto obohacen jejich třídní fond. Sběru zdar!

Mgr. Hana van der Laan

OTEVŘÍT FOTOGALERII


 


 

 

  

  

  

TOPlist