Sběr papíru ve školním roce 2015/2016

V měsíci listopadu a květnu proběhl na naší škole opět sběr starého papíru. Sběru se zúčastnily všechny třídy a také školka.  V listopadovém sběru jsme celkově navážili  2 757 kg a sběr dětem  vynesl  3 860 Kč.  Největšími nositeli byli žáci 3. třídy. 2. místo obsadila 1. třída a na 3. místě se umístila 6. třída. V měsíci květnu se dětem podařilo nasbírat úctyhodných 3307 kg. Vítězství opět zaslouženě náleželo Adélce Komárkové z druhé třídy, stejně jakož tomu bylo i v listopadovém sběru. V soutěžení tříd zvítězila 1. třída, 2. místo patří 3. třídě a na 3. místě se umístila 5. třída.  Podle počtu nasbíraných kilogramů získala každá třída finance z celkové částky 4 536 Kč (za měsíc květen) a bylo či bude s nimi naloženo k největší spokojenosti všech našich žáků.

Doufám, že v příštím školním roce budeme stejně aktivní a uděláme si radost nejen dobrým pocitem z  třídění odpadu, ale i obohacením třídního fondu, který je vždy využit ve prospěch našich žáků.

Závěrem bych chtěla pochválit všechny zúčastněné, včetně rodičů těchto dětí, kteří mají na sběru velký podíl.

Mgr. Hana van der Laan

 

 


 


 

 

  

  

  

TOPlist