„ Šablony pro MŠ a ZŠ I “

2016 - 2018   

Od 2. pololetí školního roku 2016/2017  se ZŠ a MŠ Sudice   zapojí do další dotační výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I  z OP VVV spolufinancovaného EU a rozpočtem MŠMT ČR. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Tento projekt umožní zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu. Přispěje k rozvoji čtenářské gramotnosti a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem.


 


 

 

  

  

  

TOPlist