Rekonstrukce ve škole

Zatímco si všechny děti užívaly zaslouženého volna, ve škole se v době letních prázdnin opět budovalo. Rekonstrukce se letos dotkly školní kuchyně, tělocvičny i všech tříd. Protože  stavební práce probíhaly najednou ve všech prostorách školy, museli jsme, ač neradi, letos zrušit prázdninový provoz mateřské školy, nekonal se ani tradiční prázdninový sportovní a jazykový tábor.

 V učebnách v hlavní budově bylo nutné provést výměnu původních rozvodů vody. Zároveň s rekonstrukcí stoupaček vodovodu a kanalizace jsme do všech tříd pořídili nová umyvadla a baterie, okolní obložení stěn a nezbytnou výmalbu.

 

V tělocvičně byla vybourána původní luxferová okna, nová plastová okna jsou sice mnohem menší, zato je nyní v tělocvičně daleko více světla a máme lepší možnosti větrání. Výměna oken je však pouze první etapou celkové rekonstrukce tělocvičny, která nás v budoucnu ještě čeká.

   

V budově mateřské školy se uskutečnila dlouho očekávaná instalace výtahu ze školní kuchyně do přípravny jídla v mateřské škole. Náročné nošení várnic a boxů s jídlem po schodech je tak již definitivně minulostí.

 

 

Všechny práce se zdařily a proběhly v dohodnutých termínech, proto bych ráda poděkovala za skvěle odvedenou práci  všem firmám a zaměstnancům školy i obecního úřadu, kteří se na těchto rekonstrukcích a následném úklidu celé školy podíleli.  Naše poděkování patří rovněž zřizovateli školy – obci Sudice, bez jehož podpory, aktivní účasti a finančního zajištění by takovou akci nebylo vůbec možné zrealizovat.

Těšíme se spolu s našimi žáky z nově rekonstruovaných funkčních prostor a příjemného prostředí  a věříme, že v modernizaci školy a jejím vybavování budeme i nadále pokračovat.

 

Mgr. Ivana Kobzová, ředitelka školy

 

 


 


 

 

  

  

  

TOPlist