Ekologická vlajka naší školy

V rámci programu jsme splnili aktuálně účast v soutěži "Vytvořte ekologickou vlajku Vaší školy". Na úkolu se podílely 3 třídy v počtu 35 žáků a 1 učitel. Výsledný objekt má velikost 1,5 x 1,0 m a pro jeho výrobu byla použita plastová víčka (naše škola se účastní jejich sběru). Ruce s vyobrazenými elektrospotřebiči znázorňují iniciativu žáků školy, kteří se podílejí na sběru starého elektra. Vlajku charakterizuje motto: „CHYTRÉ ZÁKLADKY TŘÍDÍ ODPADKY“

Naše škola je zapojena do recyklačního programu RECYKLOHRANÍ.

Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů a zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení, také baterií. Žáci mohou do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče (např. starý mobil, kalkulačku, elektrohračku, počítačové vybavení, drobné kuchyňské elektrospotřebiče a baterie). Podle množství odevzdaného elektroodpadu získá škola body, za něž žákům budeme moci pořídit různé učební pomůcky a hry. Více informací o projektu jsou Vám k dispozici na www.recyklohraní.cz

Ing. Hana Nováková, školní metodik EVVO

 


Co to je RECYKLOHRANÍ? Kolektivní systém ASEKOL spolu s kolektivním systémem Ecobat, Elektrowin, Ekolamp a autorizovanou obalovou společností EKO-KOM připravili dlouhodobý školní projekt. Cílem RECYKLOHRANÍ je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení ve školských zařízeních v České republice.

Školy zapojené do tohoto projektu získávají body za zodpovězení otázek a úkolů týkajících se odpadové problematiky a za sběr baterií a elektrozařízení do připravených nádob. Body si mohou ve speciálním internetovém obchodě směnit za zajímavé odměny dle katalogu.

V nabídce katalogu jsou odměny charakteru školních pomůcek, vstupenek do naučných či zábavných parků, sportovního náčiní, praktické elektroniky.

Do Recyklohraní je v tuto chvíli zapojeno více téměř 3000  školských zařízení z celé republiky.

Ansorgová, H. Recyklohraní. www.recyklohrani.cz , Co je Recyklohraní.


 


 

 

  

  

  

TOPlist