Projekt  - angličtina s jazykovou školou Hello

Naše škola chce mít větší spojení s cizími jazyky v praxi. Kromě zájezdů do anglicky a německy mluvících zemí jsme uskutečnili projekt výuky a konverzace v angličtině s lektory jazykové školy, kteří jsou mluvčími TOEFL (Teachers of English as a foreign language).  Naši dva lektoři, kteří přijeli do Sudic, byli z Turecka – Eddie a Indie – Anita. Projekt proběhl ve čtyřech dnech – 20. – 23. května a to po čtyřech vyučovacích hodinách v 6. až 9. ročníku. Nesměle se rozeběhla témata  - od seznamování, zájmů, mazlíčků přes aktivity, tvoření, cvičení až k představení cizích zemí, jejich jazyků, kuchyně a zvyků. Oba mluvčí se vyptávali dětí anglicky, co vědí o jiných zemích a také jim mnoho zajímavostí řekli a ukázali.  Žáci, kteří měli konverzaci s Anitou, dokonce zkusili vytvořit vlastní kresbu – dot drawing Rangoli, zajímavé techniky na soustředění a pozitivní energii, tanec v kruhu a Bhangra dance.  Někteří skvělí English speakers z naší školy vedli rozhovory s mluvčími i o přestávkách nebo se zúčastnili konverzačního kruhu vícekrát. Nejlépe si vedli deváťáci, protože mají s cizím jazykem nejvíce zkušeností, mladší žáci se domlouvali podle svých schopností nebo jen poslouchali a snažili se rozumět. Nejmladší účastník byl Jakub Saidl z 2. třídy. Nejvíce si mluvčí a žáci rozuměli při společných aktivitách.  Celá akce byla velmi přínosná pro poznání důležitosti ovládnutí cizího jazyka, abychom se sami mohli dozvídat, učit se, poznávat a komunikovat v cizím jazyce.

Petra Ratajová, Mgr. (angličtina)

OTEVŘÍT FOTOGALERII


 


 

 

  

  

  

TOPlist