CELOROČNÍ PROJEKT ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016-2017

DĚTI BUDOUCNOSTI… ANEB ČÍM BUDU, AŽ VYROSTU

PROFESE – ZÁMEČNÍK

Projektová výuka nám představí a přiblíží danou profesi, popíše a seznámí děti se stručnou náplní a znázorní formou kreseb, prezentací, co daná práce obnáší.

Ve čtvrtek 26. 1. 2017 jsme se s družinou vypravili do našeho sudického zámečnictví.
V zámečnictví nás už očekávali zástupci profese „zámečník“ – pan David Vaníček a ostatní zaměstnanci. Pánové nás provedli po zámečnictví, ukázali nám jednotlivé stroje a nářadí, se kterými pracují. A co je vlastně úkolem zámečníka…? Zámečník ručně zpracovává strojní součásti, a to řezáním, pilováním, ohýbáním, rovnáním a svařováním částí strojů, vyrábí ozdobné mříže, kování, zábradlí, provádí zhotovovací práce stavebních zámečnických prvků, montáže a případně i opravy. Součástí jeho práce je čtení a používání technické dokumentace
a projektové dokumentace. Má za úkol stanovení pracovních postupů, pracovních prostředků a pomůcek, které jsou potřebné pro danou činnost. Vyrábí, montuje a opravuje zámečnické prvky a následně je kontroluje a ověřuje jejich spolehlivost. Nástroje a nářadí spolu s dalšími zařízeními musí seřizovat, udržovat a ošetřovat. Děkujeme panu Vaníčkovi a všem zaměstnancům za umožnění prohlídky zámečnictví, za krásné, zajímavé a poučné povídání a za výrobu prstýnků pro děti…:)

Ester Medková, DiS., vedoucí vychovatelka školní družiny

OTEVŘÍT FOTOGALERII

 

 


 


 

 

  

  

  

TOPlist