CELOROČNÍ PROJEKT ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016/2017

DĚTI BUDOUCNOSTI… ANEB ČÍM BUDU, AŽ VYROSTU

PROFESE - UČITEL

Projektová výuka nám představí a přiblíží danou profesi, popíše a seznámí děti se stručnou náplní a znázorní formou kreseb, prezentací, co daná práce obnáší. V úterý 27. 9. 2016 v půl druhé odpoledne se děti přesunuly společně s učitelkami do první třídy, kde už na nás čekala zástupce profese - ,,učitelka“. Naším hostem byla paní učitelka Mgr. Petra Poštulková. Dozvěděli jsme se, že učitel neboli pedagog je jeden ze základních činitelů výchovně-vzdělávacího procesu, předává znalosti, motivuje žáky k získávání znalostí z dalších zdrojů, ale také rozvíjí jejich morální hodnoty. Učitel by měl být taky spravedlivý a objektivní v jednání s dětmi, pravdivý a otevřený, měl by mít smysl pro humor a optimismus, široké odborné a kulturní zázemí, nestále se vzdělávat, mít morální kredit a lásku k dětem. Dozvěděli jsme se také, že učitel postupuje podle tematického plánu, vede třídní knihu, organizuje různé výlety, školní akce. Pro výkon pedagogické profese je nezbytná odborná kvalifikace ve formě vysokoškolského vzdělávání na pedagogické nebo filosofické a přírodovědecké fakultě. Děkujeme paní Mgr. Petře Poštulkové za velmi zajímavé a poučné povídání :)

Ester Medková, Dis., vedoucí školní družiny

OTEVŘÍT FOTOGALERII


 


 

 

  

  

  

TOPlist