CELOROČNÍ PROJEKT ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016/2017

DĚTI BUDOUCNOSTI… ANEB ČÍM BUDU, AŽ VYROSTU

PROFESE - ŠKOLNÍK

Projektová výuka nám představí a přiblíží danou profesi, popíše a seznámí děti se stručnou náplní a znázorní formou kreseb, prezentací, co daná práce obnáší. Ve čtvrtek 20. 10. 2016 jsme v družině očekávali zástupce profese - ,,školník“. Naším hostem byl pan Jiří Zips. Dozvěděli jsme se, že školník zajišťuje pořádek, čistotu, opravy a údržbu v objektu školy a přilehlých prostorách. Dohlíží na úklidové činnosti spojené s udržováním čistoty a pořádku, případně pokud jde o menší rozsah, tak je vykonává sám. Na drobné stavební a údržbářské práce najímá odborné pracovníky, případně tyto práce také provádí sám. Podle dohodnutých pravidel zajišťuje odemykání a zamykání celého objektu. Obsluhuje vytápění včetně manipulace s palivy, objednává revize, údržbové a opravářské práce u odborných firem.

Děkujeme panu Jiřímu Zipsovi za velmi zajímavé a poučné povídání :)

 

Ester Medková, DiS., vedoucí vychovatelka školní družiny

OTEVŘÍT FOTOGALERII


 


 

 

  

  

  

TOPlist