CELOROČNÍ PROJEKT ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016-2017

DĚTI BUDOUCNOSTI… ANEB ČÍM BUDU, AŽ VYROSTU

PROFESE – POŠTOVNÍ PRACOVNICE

Projektová výuka nám představí a přiblíží danou profesi, popíše a seznámí děti se stručnou náplní a znázorní formou kreseb, prezentací, co daná práce obnáší.

V pondělí 24. 4. 2017 nás do školní družiny přišla navštívit poštovní pracovnice paní Táňa Skřenková, která pracuje u nás v Sudicích. Poštovní pracovnice si pro nás nachystala různé ukázky pomůcek, s kterými na poště pracuje – např. složenky, podací listy, pohlednice…

A co je vlastně úkolem poštovní pracovnice…?  Jejím úkolem je zajišťovat depozitní a platební produkty a služby v tuzemské nebo zahraniční měně, a to včetně zřizování, vedení a správy účtů klientů banky. Má na starost všechny činnosti, které vyplývají z přímého styku s klienty, včetně poradenské, konzultační a akviziční činnosti. Kromě toho má na starost i jednoduché účetní a pokladní operace. Minimální požadované vzdělání je střední poštovní.

Pošta je označení pro službu, která zajišťuje logistiku korespondenci, listovním službám, rozesílání zásilek, převodům peněz, vydávání známek a podobně. Jedná se o jednu
z nejstarších služeb, které jsou na světě provozovány. Tvoří součást každodenního života lidí na celém světě.

Děkujeme paní Skřenkové za poučné informace, za orientaci na poště a v poštovních operacích, skvělou připravenost, ukázky pomůcek a za svůj čas, který nám věnovala…

Ester Medková, DiS., vedoucí vychovatelka školní družiny

OTEVŘÍT FOTOGALERII

 


 


 

 

  

  

  

TOPlist