CELOROČNÍ PROJEKT ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016 - 2017

DĚTI BUDOUCNOSTI… ANEB ČÍM BUDU, AŽ VYROSTU

PROFESE – POLICISTA

Projektová výuka nám představí a přiblíží danou profesi, popíše a seznámí děti se stručnou náplní a znázorní formou kreseb, prezentací, co daná práce obnáší.

V pondělí 19. 6. 2017 nás do školní družiny přišli navštívit policisté, kteří si pro nás nachystali velmi zajímavý program. Největšímu zájmu se mezi dětmi těšila daktyloskopie. Děti také obdržely pexeso, omalovánky a mohly si prohlédnout pracovní pomůcky policisty.

Policista je příslušník policie. Základní úlohou policisty je ochrana veřejného pořádku, předcházení kriminalitě, odhalování a vyšetřování trestné činnosti a přestupků.

Policista plní úkoly týkající se základního dohledu nad dopravou, odhalováním a vyřizováním přestupků, méně závažných trestných činů nebo závažných trestných činů, které nejsou
v působnosti kriminální policie. Dochází ke koordinaci a usměrňování služeb policie v rámci útvarů s vymezenou působností nižšího stupně nebo při dohledu nad veřejným pořádkem.

Policisté většinou chodí v uniformě a jsou označeni hodnostmi (např. poručík, major apod.)
a funkcemi (např. dopravní policista, policejní psovod aj).

Základní činnosti policisty jsou:

  • Hlídková služba - základní forma výkonu služby - policisté formou pěších nebo motorizovaných hlídek zajišťují ochranu veřejného pořádku, předcházejí kriminalitě, odhalují a vyšetřují trestné činy.
  • Obchůzková služba - zajišťuje každodenní a bezprostřední kontakt s veřejností ve svěřených okrscích. Služba je zaměřena na prevenci kriminality a dopravní nehodovosti.
  • Dozorčí služba - zabezpečuje příjem oznámení na odděleních policie. Po přijetí oznámení zabezpečuje a organizuje prošetření oznámených skutečností.
  • Kriminální služba - zajišťuje odhalování kriminálních zločinů a trestné činnosti.
  • Pořádková služba - zajišťuje veřejný pořádek, brání lidovým rebeliím, ochraňuje vládu, resp. politický systém jako celek.

Děkujeme pánům policistům a paní policistce za opravdu vyčerpávající, poučné informace, perfektní připravenost, ukázky pomůcek a také za čas, který nám věnovali. :)

Ester Medková, DiS., vedoucí vychovatelka školní družiny

OTEVŘÍT FOTOGALERII

 


 


 

 

  

  

  

TOPlist