Přednášky v naší školce

 

Naše školka se zapojila do operačního programu Šablony pro ZŠ a MŠ I.  Jednou ze šablon je „tematicky zaměřené setkávání s rodiči dětí MŠ“. Setkávat se budeme s rodiči  3x za jedno pololetí v průběhu 2 let. Naše první setkání bylo 22. února, kdy jsme se s  pedagogickým odborníkem Bc. Silvii Šremerovou bavili na téma „Školní zralost a Školní připravenost“.  Na této přednášce se rodiče dozvěděli, co by děti měly umět ve školce, co by měly zvládnout, než nastoupí do 1. třídy. Jak poznat školní zralost, v  jakém případě je dobré přemýšlet o odkladu školní docházky a kdy zajít do Pedagogicko- psychologické poradny.

Naše druhé setkání se konalo 20. března s  psychologem Phdr. Janem Svobodou na téma „Povídání o dětech“. Rodiče dověděli, jak dětem škodí počítače a nadměrné sledování televize, jak důležitá je komunikace rodiče s dítětem.

A naše třetí setkání se uskutečnilo hned po velikonocích 19. dubna, kdy nás navštívila lektorka Mgr. Vladimíra Šaršová z Pedagogicko- psychologické poradny v Hlučíně. Tentokráte na téma „Poruchy chování aneb společně to zvládneme“. Lektorka nás seznámila se školní zralostí dětí a objasnila, jak to chodí v pedagogicko psychologické poradně. Rodiče se dověděli, jak se pozná, že děti mají nějakou poruchu a jak jim pomoci, aby se netrápily, co je to ADHD, porucha pozornosti, dyslexie aj.  

Chtěla bych všem rodičům, kteří přišli, poděkovat. Myslím si, že jsme si z těchto tematických setkání s odborníky všichni odnesli mnoho cenných rad a zkušeností.   Děkujeme.

Radka Malchárková

 

      

Bc. Silive ŠREMEROVÁ                PhDr. Jan Svoboda                             Mgr. Vladimíra Šaršová

 

 

 


 


 

 

  

  

  

TOPlist