Přednášky v naší MŠ pokračují.

Naše školka se zapojila do operačního programu Šablony pro ZŠ a MŠ I.  Jednou ze šablon je „tematicky zaměřené setkávání s rodiči dětí MŠ“. Setkáváme se s rodiči  3x za jedno pololetí po dobu 2 let. Po úspěšných předchozích třech setkáních jsme navázali dalšími zajímavými přednáškami, které jsme již s našimi rodiči absolvovali.  V pořadí čtvrté setkání se konalo 12. října 2017 na téma „Jak připravit dítě v MŠ na čtení“ s předškolní pedagožkou Bc. Silvii Šremerovou.  Seznámila nás o důležitosti čtení v předškolním věku. Povídala nám, jak pracovat s knihou a jaké knihy jsou vhodné pro naše děti.

Další setkání, které proběhlo 20. listopadu, bylo na téma „Logopedie“ sekterou nás seznámila dlouholetá logopedka PaedDr.  Irena Kopřivová.  Praktickými ukázkami nám předvedla, jak se dá pracovat s dětmi nenásilným, ale hravým způsobem. Ukázala nám také, jak si doma vyrobit jednoduché logopedické pomůcky.

A naše šesté setkání proběhlo 6. prosince na téma „Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí“. Lektorka Tereza Chlebusová- Kandráčová nám vyprávěla o zdravém pohybu dětí, jak naučit správným pohybovým stereotypům, jak zabránit úrazům a vadnému držení těla.  V průběhu těchto přednášek se mohli naší rodiče ptát na to, co je nejvíce zajímalo.

Děkuji všem rodičům, kteří se těchto přednášek v naší školce zúčastňují. Také bych chtěla poděkovat lektorům za zajímavé a velmi příjemné setkání.

Radka Malchárková

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

  

  

  

TOPlist