PLANETA OXIDAN

Pod názvem Planeta Oxidan do naší školy zavítal vzdělávací program organizovaný Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava, který se formou dobrodružné hry zaměřuje na efektivní využití zdrojů, vzájemnou spolupráci, a především na péči o odpadní vodu a na odpovědné nakládání s ní.   

Naši osmáci a deváťáci se s touto hrou setkali v pátek 29. 3. 2019 a pod vedením zkušených animátorek si zahráli hru plnou soupeření, plnění úkolů i konstruktivního myšlení nutného k záchraně planety Oxidan. A jak se jim to dařilo?

Osmáci i deváťáci, rozdělení do dvou týmů, objevili novou planetu Oxidan, která byla velmi bohatá na zdroje a poskytovala nevídaný blahobyt. K planetě vyrazily dvě expedice, mezi nimiž začal probíhat ostrý konkurenční boj o ovládnutí zdrojů a nakonec o celou planetu. Žáci začali budovat co nejbohatší společnost, ale zároveň se objevovaly první problémy se znečištěním – především vody. To mělo přímý dopad na množství a dostupnost použitelné vody. Každý tým hledal svoje řešení této zapeklité situace. Na konci hry se pak týmy musí rozhodnout, zda si mezi sebou vyhlásí ekonomický boj, vše vyřeší domluvou, nebo si vyhlásí válku a díky tomu planeta Oxidan zahyne.  Žáci by měli chápat svoji odpovědnost při nakládání se zdroji, kdy si jako kolonizátoři planety Oxidan uvědomí, že rozvoj společnosti není možný bez spolupráce, udržitelného zacházení s vodními zdroji a produkovanou odpadní vodou.

Ing. Hana Nováková

OTEVŘÍT FOTOGALERII


 


 

 

  

  

  

TOPlist