Ovoce do škol

Škola je zapojena do projektu Evropské unie Ovoce do škol.Ten poskytuje zdarma všem žákům zdravé produkty a přispívá tak významně k jejich zdraví. Přímo do školy je 1x za čtrnáct dní zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina, ovocné a zeleninové šťávy.

Základním cílem projektu „Ovoce do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

Více informací: http://www.ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx

Projekt Ovoce do škol (článek)


 


 

 

  

  

  

TOPlist