„Noc v družině aneb… Putování za zvířátky“

Řekne-li se „Noc v družině“, přinejmenším nás to zaujme. Spaní v družině, resp. ve škole rozhodně neznamená pouhé přespání. Naopak – je to jedno velké a nezapomenutelné dobrodružství. A jedno takové velké dobrodružství prožili žáci školní družiny naší školy z pátku 12. 10. na sobotu 13. 10. Vedoucí školní družiny připravuje každoročně pro děti na večer a následující ráno zajímavý program. Letošní „NOC“ společně s vedoucí družiny připravovala také děvčata z 9. třídy, kterým patří „VELKÉ PODĚKOVÁNÍ“. Ústředním tématem letošní „Noci v družině“ byla příroda, resp. putování za zvířátky.

Děti přicházely do školy mezi půl šestou až šestou hodinou večerní. V osmnáct hodin bylo zahájení, následovalo rozdělení dětí do týmů, celovečerní program a poučení o bezpečnosti. A mohlo se začít soutěžit… Čtyři týmy procházely následujícími stanovišti - poznávaní zvuků zvířat, poznávání zvířat podle indicií, ochutnávání ovoce, opičí dráha, hádanky a slalom na lyžích kolem zvířátek. Po skončení soutěže jsme vše uklidili a šli jsme na naši tradiční večeři, kterou byla pizza.

Po jídle se děti umyly, převlékly do pyžam a ulehly k pohádce. Na konci pozdního večera byla noční hra, kde měly děti za úkol najít vedoucí družiny Ester Medkovou, DiS. Hledalo se podle indicií, příkladů a hádanek. Po nočním dobrodružství se všechny děti uložily ke spánku. Nejmenší děti spaly ve druhé třídě, ty starší potom v družině.       

Sobotní vstávání proběhlo naprosto klidně. Děti vyskočily ze svých spacáků, užily si ranní rozcvičku. Po vydatné snídani přišel čas úklidu. Uklízelo se tak vehementně, že teď již není po „Noci v družině“ žádné stopy ani památky. Tak zase příští rok, družino!         

Velké poděkování patří děvčatům z 9. třídy – Denise Zámečníkové, Kláře Michalíkové, Karolíně Šromové a Markétě Obrusnikové!

Klára Michalíková, žákyně 9. Třídy

Ester Medková, DiS.

OTEVŘÍT FOTOGALERII 


 


 

 

  

  

  

TOPlist