Návštěva školy v Sudicích

Leden je měsíc, kdy se všichni předškoláci připravují na zápis do první třídy. Aby se nebáli, šli jsme se podívat s dětmi z Rohova a Sudic do základní  školy. Děti si s nadšením prohlížely prostory školy. Navštívili jsme první třídu, kde děti s paní uč. Hrubou připravily krásný program pro budoucí prvňáčky. Předškoláci si vyzkoušeli,  jak se sedí v lavici, kreslí na tabuli, poznávali barvy a geometrické tvary.  Děti se také podívaly do družiny, šaten a tělocvičny.  Žáci z 5. třídy pod vedením pana učitele Pekárka nám předvedli,  jak se skáče přes kozu, cvičí na kruzích. A nakonec si spolu všichni zasoutěžili. Děti nadšené odcházely se spousty zážitků na oběd zpět do školky. Děkujeme za krásné dopoledne, strávené ve škole. 

OTEVŘÍT FOTOGALERII


 


 

 

  

  

  

TOPlist