Plán práce na měsíc červen 2019

Datum Akce
1. 6. Den dětí v Sudicích
5. 6. Atletické závody v Chuchelné - vyběr žáků 6. - 9. roč.
6. 6.  Pasování předškoláků v MŠ
6. 6. Olympiáda ŠD v Chuchelné
8. 6.  Dětský den v Třebomi 
9. 6.  Vystoupení ŠD pro seniory v Rohově
11. 6.  Vyhodnocení celoročního projektu ŠD
12. 6. Minifotbal v Opavě - vybraní žáci 1. stupně
12. 6. Energetická gramotnost - přednáška pro 8. a 9. roč.
12. 6.  Příroda okolo Rohova - 2. a 3. ročník
12. 6.  Hmyzí domek - pracovní činnosti chlapci 8. a 9. roč.
14. 6.  Výlet MŠ, 1., 2., 4., 7., 8. a 9. ročníku
14. 6. Exkurze v Kobeřicích - 3. ročník
17. a 19. 6.  Výběr učebnic, úklid tříd, chodeb a kabinetů. Ukončení výuky po 4. vyuč. hodině
17. 6.  Výlet 5. ročník
18. 6.  Sportovní den na kolech
18. 6. Výlet 3. a 6. ročník
19. 6.  Vyhodnocení sběrových aktivit
19. 6. Rozloučení s absolventy na OÚ v Sudicích - 14:00 hod.
20. 6. Sportovní den. Ukončení výuky po 4. vyuč. hodině
20. 6.  Spaní s předškoláky v MŠ
21. 6.  Slavnostní ukončení školního roku a předání vysvědčení
23. 6. Odpust Sudice - vystoupení MŠ a ŠD
24. - 28. 6. Ředitelské volno - stavební úpravy ve škole, v MŠ provoz nepřerušen
29. 6.  Odpust Rohov - vystoupení ŠD

 


 

 

  

  

  

TOPlist