Plán práce na měsíc březen 2019

1. 3. Street Hockey - výběr žáků
4. 3. Setkání s rodiči předškoláků v MŠ Rohov
5. 3. MAP „Polytechnické činnosti pro žáky
prvního stupně ZŠ“ ve Služovicích  2.- 5. ročník
7. 3. Knihovna P. Bezruče v Opavě –  6. ročník
7. 3. Projekt - "ŠD hledá talent"
8. 3. Projekt „Zdravé zoubky“ – 1. ročník
11. 3. – 15. 3. Jarní prázdniny
15. 3.  Vítání občánků pátek  15.3.2019 v 16.00 hod. na OÚ v Sudicích
19. 3. Setkání s Mgr. Z. Pavelovou v MŠ
20. 3. Slezské divadlo v Opavě -  představení „Kytice“
žáci 8. a 9. ročníku
21. 3. Knihovna P. Bezruče v Opavě – 7. ročník
  Matematický klokan – školní kolo
22. 3. Návštěva předškoláků z MŠ Sudice v 1. třídě
22. 3. Školní parlament
22. 3. Soutěž v ŠD   „Superstar ŠD“
27.3. Návštěva předškoláků z MŠ Rohov v 1. třídě
28. 3. Knihovna P. Bezruče v Opavě –  8. ročník
28. 3. Projekt „Moje kniha“ – 3. třída
28. 3. Projekt - "ŠD hledá talent"
29. 3. Vzdělávací program „Strom života“
8:00 – 10:30 hod. 8. ročník
10:30 – 13:00 hod. 9. ročník

 


 

 

  

  

  

TOPlist