KRAJSKÉ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

V pátek 13. dubna reprezentoval Dominik Hluchník naši školu v krajském kole recitační soutěže Dětská scéna. V kraji už byla opravdu silná konkurence a výkony recitátorů byly velmi vyrovnané. Dominik se opět ukázal ve výborné formě a rozhodně svým výkonem pobavil. Porota okomentovala jeho výkon jako skvělý a pochválila ho, publikum se zasmálo, takže úkol, se kterým jel do kraje, Dominik splnil. Bohužel, porota do celostátního kola vybrala recitátory jiné. Dominikovi děkujeme za skvělou reprezentaci školy a prózu „Jak jsem šel k zápisu“ v jeho podání si rádi poslechneme na Dni matek 15. května 2018.

Mgr. Romana Synková


 


 

 

  

  

  

TOPlist