Březen – měsíc knihy a čtenářů aneb…Pěstujeme lásku ke knihám

Stalo se již tradicí, že je březen měsícem knih a všech čtenářů. Abychom podpořili čtenářskou gramotnost, vzbudili u našich žáků větší zájem o četbu a dostáli výše zmíněnému heslu, navštívili jsme Knihovnu Petra Bezruče v Opavě. Paní knihovnice, kterým tímto ještě jednou srdečně děkujeme, si pro každou třídu připravily zajímavé povídání. Pro 6. třídu, která jela
do knihovny 3. 3., byla přichystána beseda na téma “Karel IV. a jeho doba“. Spoustu zajímavých informací o Jacku Londonovi, slavném americkém spisovateli, se zase dozvěděli žáci 8. a 9. třídy, kteří do knihovny zavítali 17. 3. Poslední březnový čtvrtek 31. 3. navštívili knihovnu žáci 7. třídy, pro které byla přichystána beseda o opavské rodačce
a později slavné spisovatelce Joy Adamsonové. Po besedách si žáci listovali v knihách,
které je zaujaly. Někteří vášniví čtenáři se dokonce s radostí a chutí začetli. Doufáme,
že návštěva knihovny byla pro mnohé zážitkem a inspiruje je k většímu zájmu o četbu knih.

Mgr. Michal Kunický

OTEVŘÍT FOTOGALERII


 


 

 

  

  

  

TOPlist