INFORMA 2017 aneb… Správná volba střední školy

Ve středu 8.listopadu 2017 se žáci deváté třídy zúčastnili „INFORMY 2017“ - prezentační výstavy středních škol okresu Opava. INFORMA se konala v prostorách Střední školy technické v Opavě. Akce byla určena především vycházejícím žákům. Cílem této populární akce bylo získat přehled o možnostech studia v okrese Opava i kraji. Zastoupení měly na INFORMĚ jak státní školy, tak soukromé, učňovské obory, gymnázia i průmyslové školy. Doufáme, že tato akce pomohla našim žákům nalézt odpověď na stále se opakující a velmi složitou otázku – „Která střední škola je pro mě ta pravá…?“ Přejeme „deváťákům“ šťastnou volbu při výběru střední školy a budoucího povolání.

Mgr. Michal Kunický
výchovný poradce


 


 

 

  

  

  

TOPlist