INFORMA 2016 aneb… Jak si vybrat správnou střední školu

Ve středu 2.listopadu 2016 se žáci deváté třídy zúčastnili „INFORMY 2016“ - prezentační výstavy středních škol okresu Opava. Akce se konala tradičně v prostorách Střední školy technické v Opavě, která sídlí na Kolofíkově nábřeží. Informa byla určena především vycházejícím žákům. Navštívit ji ovšem mohl kdokoli, kdo bude muset v brzké době řešit otázku volby střední školy a budoucího povolání. Účelem celé akce pak bylo získat přehled
o možnostech studia v okrese Opava i kraji. Zastoupení měly na Informě jak státní školy, tak soukromé, učňovské obory, gymnázia i průmyslové školy. Během výstavy se mohli žáci také informovat o uplatnitelnosti jednotlivých profesí na trhu práce. Doufáme, že tato akce pomohla našim žákům nalézt odpověď na stále se opakující otázku – „Kam na střední…?“ Přejeme „deváťákům“ šťastnou volbu při výběru střední školy a budoucího povolání.

Mgr. Michal Kunický
výchovný poradce

 


 


 

 

  

  

  

TOPlist