Historie Základní školy Sudice

První česká škola byla v Sudicích zřízena ministerstvem školství a národní osvěty roku 1926. Neměla však své vlastní prostory, a proto sídlila v pronajaté místnosti německé katolické školy. Až v září 1936 zahájila v Sudicích činnost česká státní měšťanská škola. Po mnichovském diktátu bylo Hlučínsko připojeno k Německu, činnost většiny škol byla zastavena. Zatímco do roku 1938 v Sudicích působily tři školy české - mateřská, obecná a měšťanská - a dvě školy německé - katolická obecná a evangelická obecná, v období 2. světové války se vyučovalo pouze v německé katolické škole.

Po roce 1945 byla v Sudicích obnovena česká obecná škola. Školní rok 1946/47 přinesl reorganizaci místního školství. Byla opět otevřena měšťanská škola a trojtřídní obecná škola s osmi postupnými ročníky se změnila na dvojtřídku s ročníky pěti.

Se zvyšujícím se počtem dětí bylo nutné hledat nové prostory k výuce. To, že výuka probíhala na čtyřech různých místech, "komplikoval život" mnohým pedagogům, kteří museli přebíhat z jedné budovy do druhé Tak se v Sudicích vyučovalo do června roku 1974. Školní rok 1974/1975 už byl slavnostně zahájen v nové budově školy. Mezi léty 2002 – 2004 ještě proběhla rekonstrukce budovy. V těchto prostorách se vyučuje dodnes.


 


 

 

  

  

TOPlist