Galerijní dílny Ostrava

Dne 10. 2. 2017 se žáci 1., 2., 4. třídy a vybraní žáci 3. třídy vydali do Galerie výtvarného umění v Ostravě, kde se mohli seznámit s vystavenými uměleckými díly, s umělci, kteří je vytvořili, s výtvarnými technikami apod. Žáci byli rozděleni do dvou skupin. Každá skupina během komentované prohlídky zhlédla jak vystavované obrazy, tak si také vyzkoušela tradiční i netradiční výtvarné techniky z oblasti kresby, malby, ale také techniky jako frontáž, muchláž, slepotisk a další. Za zprostředkování celé akce chceme poděkovat našemu panu starostovi Petru Halfarovi, který rovněž pro žáky zajistil dopravu včetně jejího zafinancování.

Mgr. Kateřina Hrubá

OTEVŘÍT FOTOGALERII

 


 


 

 

  

  

  

TOPlist