EU peníze školám

ZŠ Sudice se zapojila do realizace projektu „Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání“ v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, který vyhlásilo MŠMT pro všechny mimopražské základní školy v ČR. Tento projekt byl zcela financován z evropského sociálního fondu bez spoluúčasti školy a jejího zřizovatele – obce Sudice. Podrobné informace o projektu viz www.eupenizeskolam.cz. Žádost o poskytnutí dotace z ESF na náš projekt s názvem „Moderní škola Sudice“ byla schválena v celkové výši 880 322,-  Kč.

Realizace projektu byla zahájena v prosinci 2010 a trvala 30 měsíců - až do května 2013. Přidělené prostředky byly použity na zlepšení materiálních a vzdělávacích podmínek školy v následujících oblastech: výuka cizích jazyků, využívání informačně komunikačních technologií (ICT), informační, čtenářská a matematická gramotnost. Získané peníze byly použity na nákup výpočetní techniky (včetně interaktivní tabule, dataprojektorů a vybavení počítačové učebny novými žákovskými počítači), dalších učebních pomůcek pro moderní interaktivní výuku, tvorbu výukových materiálů a na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Celý projekt směřoval ke zvýšení zájmu žáků o výuku. Pořízením moderní technologie se zlepšila konkurenceschopnost našich žáků, celkový rozvoj a atraktivita školy.


 


 

 

  

  

  

TOPlist