MALÝMI KRŮČKY ZŠ SUDICE K TITULU EKOŠKOLA

Naše škola se na počátku školního roku 2015/2016 přihlásila do programu EKOŠKOLA. Chceme snížit ekologický dopad školy na životní prostředí a zlepšit prostředí ve škole a okolí. Žáci založili EKOTÝM a začali analyzovat ekologický stav školy v oblasti odpadů. Povedlo se nám vytvořit webové stránky ekotýmu (http://ekotym-zs-a-ms-sudice.webnode.cz/), kde se můžete dočíst o ekologických akcích a dalších krocích, které činíme pro získání titulu. V mezipatře máme nástěnku s důležitými údaji o programu Ekoškola a aktuálními informacemi týkající se práce ekotýmu.

Příští školní rok dokončíme analýzu stavu školy v oblasti odpadů, začneme analyzovat spotřebu energií, vody a zhodnotíme prostředí školy. Navrhneme opatření na zlepšení a pokusíme se je zrealizovat.  Držte nám palce.

 

Vyhodnocení projektu RECYKLOHRANÍ: žáci spolu se svými rodinnými příslušníky letos nasbírali 108 kg elektrozařízení, 163 kg vysloužilých baterií a 57 kg tonerů. Sběrem a splněním úkolů z projektu Recyklohraní škola získala 2 553 bodů, za které byly nakoupeny zajímavé a užitečné pomůcky do výuky.

Výsledky soutěže: 1. místo - 1. třída (95,5 kg), 2. místo - 3. třída (57,6 kg) a 3. místo - 8. třída (30,0 kg).

 

Sběr plastových víček: i v letošním školním roce jsme sběrem víček podporovali holčičku Emu z Bolatic, která má po úrazu dětskou mozkovou obrnu. Rodiče Emičky získají prodejem víček potřebné peníze na léčbu. Celkem jsme letos nasbírali 129 kg víček. 

Výsledky soutěže: 1. místo - 1. třída, 2. místo - 4. třída, 3. místo – 5. třída.

 

Vítězné třídy získaly diplom a byly odměněny sladkostmi. Všem žákům a rodinným příslušníkům děkujeme a velice si vážíme jejich společného úsilí.

 

Ing. Hana Nováková

učitelka přírodopisu a chemie


 


 

 

  

  

  

TOPlist