DEN DĚTÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ…

Rok se s rokem sešel a opět je tu 1. červen - Mezinárodní den dětí. V tento den slaví svůj svátek všechny děti na celém světě a my s naší družinou na něj nemůžeme zapomenout. Oslavili jsme tento den 9. června a byl to den výjimečný. Den dětí by měl být totiž dnemodpočinkovým, měl by býtplný zábavy, her, sladkých odměn i malých dárečků. Tak se tedy pojďme podívat, co všechno děti na hřišti prožily. Všichni jsme si v krbu opekli špekáček, zahráli různé hry a těšili se na celkové vyhodnocení celoročního projektu „Koloběh školním, neboli kalendářním rokem“. A výsledky práce dopadly následovně…

Všechny skupiny pracovaly úspěšně, ale pouze jedna mohla zvítězit…

1.      místo – získala Karolína Šromová + 2. skupina (Tereza Hluchníková, Michaela Švanová, Lukáš Obrusnik, Sebastian Majer, Michal Mrva, Mikuláš Prasek) s celkovým počtem bodů 224

1. místo – získala Denisa Zámečníková + 1. skupina, s celkovým počtem bodů 164
2. místo – získala Markéta Obrusniková + 3. skupina, s celkovým počtem bodů 162
3. místo – získala Eliška Svobodová + 5. skupina, s celkovým počtem bodů 159
4. místo – získala Rozálie Dornová + 4. skupina, s celkovým počtem bodů 148

Všechny skupiny byly ohodnoceny diplomem, sladkou odměnou a první místo získalo poukázku do Cinestaru Opava.

Všem dětem moc děkujeme za pečlivou a pilnou práci a výhercům gratulujeme!

Ester Medková, DiS.

OTEVŘÍT FOTOGALERII


 


 

 

  

  

  

TOPlist