ČTENÁŘSKÉ DOPOLEDNE V KOBEŘICKÉ KNIHOVNĚ

V průběhu října navštívily všechny třídy nižšího stupně kobeřickou knihovnu. Paní knihovnice pro naše děti nachystala knihovnické lekce spojené s besedou. Každá třída se seznámila s trošku jiným tématem a ke konci si děti mohly knihy prohlédnout a začíst se do té, která je zaujala.

Žáky 1. třídy čekalo téma „Malý čtenář“, kde se dozvěděli, jak kniha vzniká, o čem knihy jsou a proč čteme knihy. Některé z dětí byly v knihovně vůbec poprvé, takže jim oči přecházely nad tou spoustou knih a se zájmem si prohlížely hlavně obrázkové knihy pro nejmenší.

Děti 2. třídy si na skok odskočily do pohádek. Seznámily se s historií vzniku pohádek, připomněly si známé pohádkové postavy a jejich vlastnosti a zapojily se do hádání pohádkového kvízu.  Společně jsme si pak povídali o oblíbených pohádkových knížkách a čarovný svět pohádek objevovali v jednom příběhu o čertech. 

Pro žáky 3. třídy byla připravena lekce o povoláních. Děti se seznámily již se zaniklými řemesly, např. mládek, stárek, ale i současnými.  Nejvíce se jim líbila pantomima, kterou dělali s následným hádáním či dohadováním, které povolání vlastně představují. Mluvilo se také o nejstarší knihovně na světě v klášteře svaté Kateřiny na Sinaji a o největší knihovně na světě, která je ve Washingtonu. Velmi je zaujal výběr knih pro děti, které si prohlížely.

Čtvrťáci se seznámili s pravidly společenského chování, beseda s paní knihovnicí je bavila a dozvěděli se odpovědi na spoustu svých otázek. Velmi je například zajímalo, proč si mohou děvčata v budově ponechat čepici nebo klobouk a chlapci ne…

Děti z pětky se seznámily letem světem s průběhem II. světové války, prohlédly si spoustu zajímavých knih s fotografiemi a nakonec si samy vyhledaly zadanou knihu.

Knihovna i besedy se nám líbily a snad jsme se i dozvěděli (a zapamatovali si) spoustu informací o daném tématu.

kolektiv pedagogů

OTEVŘÍT FOTOGALERII


 


 

 

  

  

  

TOPlist