Charakteristika mateřské školy:

Mateřská škola Sudice je jednotřídní, má kapacitu 36 dětí. Zpravidla ji navštěvují děti ve věku 3-6 let ze Sudic a blízkého okolí. 

Mateřská škola prošla kompletní rekonstrukcí v roce 2010 a nachází se v areálu Základní školy a Mateřské školy Sudice, samostatné budově B v prvním patře nad školní kuchyní a jídelnou. Má k dispozici prostornou zahradu, fotbalové hřiště, tenisové kurty, pískoviště, bazén a novou bezpečnou průlezku se skluzavkou, vhodnou k rozvoji hrubé motoriky,  koordinace pohybů.

Ve vnitřních prostorách se nachází nová multifunkční herna, třída, šatna a koupelna s nábytkem přizpůsobeným dětem. V šatně máme malé šatnové bloky a nástěnky s informacemi pro rodiče. Vnitřní prostory jsou plně vybaveny a veškerý nábytek je přizpůsoben tak, aby dítě dosáhlo, na co potřebuje. Multifunkční herna je propojena s třídou, kde se nachází stolečky a židličky pro děti, tabule a také stůl pro učitele. Škola disponuje ložnicí  s postýlkami z dřevěného masivu. Dále k mateřské škole patří kuchyňka, kde se připravují svačinky a zajišťuje se zde celodenní pitný režim dětí.

Naše MŠ je útulná, k čemuž přispívá také výzdoba třídy, šatny a chodby dětskými výkresy, které jsou obměňovány podle příležitostí, svátků a ročního období.

Místnosti, veškeré materiálně didaktické potřeby a doplňky a venkovní vybavení naší MŠ dávají dětem široký prostor k hrám a činnostem, které podporují rozvoj jejich osobnosti. Pro děti je to nejpřirozenější způsob získávání poznatků, zkušeností a dovedností.

Mateřská škola Sudice nabízí pestrou škálu kroužků, které jsou realizovány v odpoledních hodinách. Děti zdarma učíme minitenisu, což je tenis speciálně upravený pro děti předškolního věku. Minitenis u nás vedou zkušení profesionální trenéři. Také nabízíme dětem možnost naučit se hrát na zobcovou. 

Charakteristika školního vzdělávacího programu mateřské školy:

Školní vzdělávací program s názvem „Poznáváme celý svět, až po ten poslední květ“ je vlastní program Mateřské školy Sudice. Jeho cílem je splnění očekávaných dílčích cílů a výstupů dle platného RVP.

Využíváme všech dostupných metodických zdrojů. Vzdělávání v naší mateřské škole je cílevědomý plánovaný proces, v němž se prolínají spontánní a řízené aktivity. Proces vzdělávání probíhá v průběhu celého dne. Dítěti jsou předkládány podněty pro další rozvoj a v tomto rozvoji je tematicky motivováno.

V rámci ŠVP jsou realizovány dva projektové integrační bloky. Jeden roční a jeden měsíční. Roční projekt je zaměřen na roční období a měsíční projekt na správnou životosprávu.

Zaměření mateřské školy:

 • Pomoc dětem při adaptaci v MŠ a při integraci do společnosti
 • Šťastné a spokojené děti – radostná a klidná atmosféra
 • Spokojení rodiče, spolupráce s rodiči
 • Umožnit dětem poznávat různorodé a zajímavé činnosti
 • Motivovat děti k celoživotnímu vzdělávání se
 • Individuální přístup a respektování potřeb jednotlivých dětí
 • Dostatek pohybu, zdravý životní styl
 • Důkladná příprava na základní povinnou docházku

Cíle mateřské školy:

 • Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 • Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Životospráva:

Děti se stravují podle zásad vyvážené stravy. Jejich jídelníček je sestavován tak, aby zahrnoval všechny druhy potravin. Po celý den je dětem k dispozici pitný režim. Nenutíme děti do žádného jídla, ale snažíme se, aby alespoň všechno ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Děti mají na jídlo dostatek času.

Pobyt dětí venku je pravidelný (závisí na aktuálním počasí). Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, také  v interiéru školy. Je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku.  


 


 

 

  

  

  

TOPlist