Známe vítěze školního kola Biologické olympiády…

13. prosince 2016 proběhlo školní kolo Biologické olympiády kategorie C (8. a 9. třída) a kategorie D (6. a 7. třída). Společné téma bylo „Detektivem v přírodě“. Soutěžního klání se letos zúčastnilo 14 nadšených přírodovědců, které nejdříve čekalo 40 teoretických otázek, poté poznávali rostliny, houby a živočichy a nakonec všichni plnili praktický laboratorní úkol. Žáci kategorie C pomocí kyseliny chlorovodíkové určovali organický původ předložených hornin a žáci kategorie D skládali obrázky 9 živočichů, které následně určovali a odpovídali na další zvídavé otázky. Do okresního kola v Opavě postupují vždy dva nejlepší z dané kategorie a čeká je vypracování vstupního úkolu. Tito žáci se již skutečně stanou „detektivem v přírodě“ a svá přírodovědná bádání odevzdají v písemné formě.

Vítězové postupující do okresního kola jsou

v kategorii D:  Ester Mrvová a Filip Hrušťák z 6. třídy

a v kategorii C: Gabriela Wagnerová a Silvie Hluchníková z 8. třídy.

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům blahopřejeme. Přejeme mladým badatelům, aby příroda nebyla jen záhadou, ale i zábavou…. :)

Ing. Hana Nováková

učitelka přírodopisu

 


 


 

 

  

  

  

TOPlist