Beseda o šikaně

Velmi děkujeme panu Tomáši Veličkovi, řediteli Poradny pro primární prevenci v Ostravě,
že profesionálním a zároveň lidským způsobem seznámil naše žáky a pedagogy se základními pojmy v oblasti problematiky šikany. Vysvětlil jim řadu důležitých pojmů, včetně toho,
kde jsou hranice šikany, resp. co šikanou je a co naopak není. Doufejme, že naši žáci již také bezpečně vědí, jak jednat a na koho se obrátit v případě, že jim je ubližováno ze strany jiných žáků. Besedy probíhaly po skupinách, nejdříve 4. a 5. třída, následovala 6. a 7. třída a poté
8. a 9. třída. Žáci jednotlivých tříd spolu během besedy komunikovali, vyměňovali si názory
a především hráli dvě hry zaměřené právě na šikanu. Zejména tato forma zážitkové metody měla u našich žáků i pedagogů obrovský úspěch. Celá beseda měla více než pozitivní ohlas a my budeme v těchto aktivitách určitě i nadále pokračovat. Ve druhém pololetí bychom se chtěli zaměřit na problém ze všech nejaktuálnější – a to na kyberšikanu.

Mgr. Michal Kunický

 

 


 


 

 

  

  

  

TOPlist