BADATELSKY ORIENTOVANÉ VYUČOVÁNÍ

Nová přírodovědná učebna a především nové a moderní pomůcky nám umožňují i v naší škole využívat metodu badatelsky orientovaného vyučování. Cílem této metody je pěstovat v žácích přirozenou zvídavost. V přírodopise, chemii a přírodovědném kroužku zařazuji tuto metodu pravidelně.

Žáci 6. třídy mají za sebou zajímavé bádání týkající se kvasinek. V průběhu hodiny mohli žáci pomocí pokusů a s využitím mikroskopu provádět v malých skupinkách vlastní bádání a pozorování. Badatelsky orientované vyučování je pro učitele náročné na přípravu, ale velice přitažlivé pro žáky. Žákům nejsou předkládány hotové znalosti, ale žáci si mohou „přijít věci na kloub“ sami.

Ing. Hana Nováková

učitelka přírodopisu a chemie

 


 


 

 

  

  

  

TOPlist