Název projektu: Rekonstrukce pavilónu základní školy pro potřeby rozšíření mateřské školy v Sudicích

Registrační číslo: CZ.1.10/4.1.00/03.00507

Prioritní osa: 4. Rozvoj venkova

Oblast podpory: 4.1 Rozvoj venkova

Popis projektu:

Projektový záměr „Rekonstrukce pavilónu základní školy pro potřeby rozšíření mateřské školy v Sudicích“ si kladl za cíl vyřešit problém stávajícího provozu MŠ, který byl nevyhovující, zejména z hlediska stavu budovy objektu mateřské školy pocházející z 20. let minulého století a také z hlediska praktické péče o děti. Realizace projektu byla zaměřena na část stavebně-technickou, tzn., došlo k rekonstrukci nevyužívaného pavilónu E základní školy pro potřeby modernizace a rozšíření školského zařízení a projekt tak zkvalitní podmínky pro naplnění výchovně-vzdělávacího poslání předškolního zařízení. Stavební úpravy probíhaly na objektu ZŠ Sudice na ulici Hlavní tak, aby v tomto zařízení mohly být umístěny děti z MŠ Na Angru, čímž dojde ke zvýšení kapacity mateřské školy.

Výše dotace podle uzavřené smlouvy činí 92,5 % celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však v celkové výši 2.946.168,46 Kč. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 3.292.777,00 Kč.

Celé dílo se podařilo a ve středu 15. 9. 2010 se v Sudicích otevřela nová mateřská školka za účasti rodičů a veřejnosti.


 


 

 

  

  

  

TOPlist