ABECEDA aneb nazýváme věci kolem nás

Jak se co nejlépe seznámit s abecedou a pochopit její důležitost ?

O tom již něco vědí žáci 2.třídy.

Žáci po dobu čtrnácti dnů přinášeli nejrůznější obrázky, které nalepovali na připravený papír a začátečním písmenem obrázek pojmenovávali. Celkem žáci přinesli 790 obrázků. Děti byly za svůj výkon odměněny.

Do soutěže nejvíce přispěli a nejlépe se umístili tito žáci :

1.místo ELIŠKA PEKÁRKOVÁ  nalepila 277 papírků

2.místo NIKOL NOVÁKOVÁ   nalepila 189 papírků

3.místo TOMÁŠ FOLTA    nalepil 124 papírků

Abeceda dětem poslouží pro nové učivo. Snadněji pochopí, jak pojmenovat podstatná jména a činnosti v podobě sloves.

     

Za druhou třídu Mgr. Zdeňka Diňová


 


 

 

  

  

  

TOPlist