Ve středu 6. listopadu 2013 se žáci Základní školy v Sudicích zúčastnili „INFORMY 2013“,  prezentační výstavy středních škol okresu Opava. Celá tato akce, která je pro žáky velmi přínosná a zajímavá, se konala v prostorách Střední školy technické v Opavě.    „INFORMA 2013“ byla určena především žákům základních škol, zejména pak letošním „deváťákům“, kteří stojí před důležitou otázkou týkající se správného výběru dalšího studia a budoucího povolání. Účelem této akce bylo získat přehled o možnostech studia v okrese Opava i kraji. Zastoupení měly na Informě jak státní školy, tak soukromé, učňovské obory, gymnázia i průmyslové školy. Během výstavy se mohli žáci také informovat o uplatnitelnosti jednotlivých profesí na trhu práce. Doufáme, že tato akce pomohla některým žákům nalézt odpověď na stále se opakující otázku – „Kam na střední…?“

výchovný poradce: Mgr. Michal Kunický

OTEVŘÍT FOTOGALERII


 


 

 

  

  

  

TOPlist