Prohlédni video TULIPANOVÝ DEN 2012   Prohlédni www MOŘSKÝ SVĚT PRAHA

Již od roku 2001 se koncem dubna, při příležitosti narozenin nizozemské královny, pod záštitou Nizozemského velvyslanectví v Praze slaví ve Fakultní nemocnici v Motole Tulipánový den. Za podpory ING jej pořádá obecně prospěšná společnost KID, ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole, Dobrovolnickým centrem FN v Motole a školami při FN v Motole.  

Tulipánový den je především slavností dětských pacientů Fakultní nemocnice v Motole, ale také připomenutím práce všech dobrovolníků, kteří pracují v jejich prospěch. Tento den je tradičně dnem radosti, dětských dílen, vystoupení a soutěží. Z dětských prací pak vzniká unikátní „tulipánová galerie“, která dává význam podtitulu Tulipánového dne: Měníme nemocnici v zahradu Dobra.


 


 

 

  

  

  

TOPlist